Kampus Uniwersytetu w Białymstoku Strona główna / Kampus Uniwersytetu w Białymstoku / Budowa Wydziału Fizyki oraz Instytutu Chemii / O projekcie

                      

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


____________________________________


Projekt ,,Budowa Wydziału Fizyki oraz Instytutu Chemii"

 

Opis projektanta - prof. Marka Budzyńskiego
 
„Matematyka, Fizyka, Chemia i Biologia są podstawą racjonalnego poznania Prawdy. Prawdy o Życiu i Wszechświecie. Idea konieczności ich przenikania i tworzenia Syntezy to imperatyw XXI wieku. Proponujemy budowę budynków ww. wydziałów i instytutów podporządkować tej Idei. Cztery ulice Jedni krzyżują się tworząc plac symbolu Syntezy Nauk.
 
Cztery wejściowe szklane portale z powierzchniami z diodami i cztery szklane łączniki na wysokości 4,2 m nad posadzką parteru, wsparte na grubych okrągłych walcach o powierzchniach szklanych (konstrukcja stal nierdzewna), tworząc łącznie „informujące” ściany placu. Na każdym portalu, łączniku czy słupie można wyświetla wydarzenia istotne dla danej dziedziny. Pośrodku betonowej posadzki, podkreślonej jego podziałem jest płytka woda – kałuża z wielką szklaną kulą utrzymywaną w stałych ruchu ciśnieniem wody.
 
Przestrzeń placu przepływa między walcami i przez bramy „zamknięcia” ucieka w nieokreśloność poznania: … życia roślin (drzewa na budowli Nauki), życia ludzi (Plac Słoneczny) i energetyki mechanizmów przez nich stworzonych (parking). Obiekty Matematyki, Fizyki i Uniwersyteckiego Centrum Kultury stanowią równocześnie początek formowania Placu Słonecznego, którego aprioryczna szklana fasada (w dolnym pasie przejrzysta, w górnym o dużym procencie refleksyjności) i model układu słonecznego przypomina o zdeterminowanych związkach i wspólnym Początku Natury i Kultury. Apriorycznej, ujednoliconej formie ulic Jedni, Placu Syntezy Nauk i Placu Słonecznego przeciwstawione są spontanicznie kształtujące się przestrzenie czterech dziedzińców, których formy kształtuje funkcja pomieszczeń.”
 
 
Opis projektu
 
Uniwersytet w Białymstoku realizuje projekt „Budowa Wydziału Fizyki oraz Instytutu Chemii” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Poddziałania 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa wyższego. Przedmiotem projektu jest budowa nowych budynków, która zakłada zgrupowanie zespołu obiektów dydaktycznych w jednym miejscu – na terenie Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku.
 
W dniu 29 maja 2009 roku została podpisana umowa z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji z siedzibą w Warszawie o dofinansowanie projektu, którego całkowita wartość to 119,39 mln złotych a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 97,38 mln złotych.
 
Wybudowany Wydział Fizyki oraz Instytut Chemii zostanie wyposażony w sprzęt podstawowy i specjalistyczny, a w pomieszczeniach zostaną zastosowane nowoczesne technologie informatyczno-komunikacyjne (ICT). Zostanie wybudowane również Uniwersyteckie Centrum Kultury. Powierzchnia wszystkich obiektów będzie miała ponad 14000 m². Oddanie budynków do użytku przewiduje się na 2015 rok.
 
 
Cele i korzyści z realizacji projektu
 
Realizacja przedsięwzięcia doprowadzi do podniesienia poziomu oraz jakości życia, poprzez ułatwienie dostępu do edukacji i kształcenia, co spowoduje podwyższenie kwalifikacji i wykształcenia społeczeństwa. Realizacja projektu doprowadzi do wzrostu potencjału naukowo-dydaktycznego na poziomie regionalnym, ponadregionalnym i krajowym - a nawet i europejskim.
 
Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju i atrakcyjności dostępnej infrastruktury społecznej. Budowa Wydziału Fizyki oraz instytutu Chemii oraz wyposażenie w sprzęt podstawowy i specjalistyczny umożliwi podniesienie standardu oraz jakości kształcenia np. poprzez stworzenie pracowni specjalistycznych czy też wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 
Nowa infrastruktura dydaktyczno-edukacyjna pozwoli przyciągnąć większą liczbę studentów, wpłynie na zwiększenie potencjału instytucjonalnego, kadrowego i naukowego Uniwersytetu w Białymstoku. Wpłynie również na większą liczbę projektów badawczo-naukowych a docelowo na podniesienie konkurencyjności poszczególnych gałęzi gospodarki opartej na kierunkach ścisłych.
 
 

www.kampus-fizykachemia.uwb.edu.pl

 

 

 ,,dla rozwoju infrastruktury i środowiska".


 
 
Rekrutacja 2019/2020
© 2009-2019 Uniwersytet w Białymstoku