Rzecznik Dyscyplinarny UwB ds. Nauczycieli Akademickich Strona główna / Rzecznik Dyscyplinarny UwB ds. Nauczycieli Akademickich

Na podstawie art. 145 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) Rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof dr hab. Leonard Etel powołuje dr hab Piotra Niczyporuka, prof. UwB na Rzecznika Dyscyplinarnego Uniwersytetu w Białymstoku do spraw Nauczycieli Akademickich.

 

dr hab. Piotr Niczyporuk, prof. UwB 

Zakład Prawa Rzymskiego i Kanonicznego

tel. 85 745 71 62

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku