Sprawy studenckie Strona główna / Sprawy studenckie / Pomoc materialna

 


 
Pomoc materialna w pigułce
 (dokładne informacje dostępne w zakładce stypendia)
 

  
 
 
Apelujemy o rozwagę !
 
 
Przypominamy o konieczności, rzetelnego wypełniania oświadczenia o niepobieraniu  świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Każda próba wyłudzenia środków publicznych (stypendiów) na podstawie fałszywego oświadczenia podlega odpowiedzialności karnej oraz dyscyplinarnej. Specjalny system informatyczny dostępny na uczelniach w całej Polsce wykazuje studentów, którzy pobierają pomoc materialną na więcej niż jednym kierunku studiów/uczelni/uczelniach.
     
 

 

Zasady przyznawania i wypłacania stypendiów studentom naszej uczelni znajdują się  w Regulaminie:

 

(Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UwB - do pobrania)

 

 


 
 
Studenci naszej uczelni mogą składać wnioski o przyznanie:
 
 
 
 
3.     stypendium rektora dla najlepszych studentów
 

 

 

 

 

 4.    zapomogi (wniosek do pobrania)

 
 5.     stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
 
 
  • Wniosek wraz z dokumentami uzasadniającymi wniosek należy złożyć najpózniej do 15 pazdziernika do Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Studentów.

  • Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentówi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymywanie tych stypendiów nie wyklucza prawa do pozostałych świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

 

  • Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

 

  • Student, który ukończył  jeden kierunek studiów i uzyskał tytuł zawodowy magistra, nie ma prawa do świadczeń pomocy materialnej na kolejnym kierunku studiów.

 

  • Prawa do świadczeń pomocy materialnej nie ma student, który po ukończeniu jednego  kierunku studiów pierwszego stopnia kontynuuje naukę na kolejnym kierunku studiów na tym samym poziomie.

 

  • O pomoc materialną może się ubiegać student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia kontynuuje studia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, tj. na studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich. Czas otrzymywania świadczeń w tym przypadku jest ograniczony do 3 lat.

 

Wnioski stypendialne należy kierować do:

   

Lp.
Wydział
Osoba odpowiedzialna
Kontakt
Adres
1.
 
Biologiczno-Chemiczny
 
Urszula Bagińska
 
745 71 43
wbch-ula@uwb.edu.pl
pok. 5
ul. Pogodna 65
15-365 Białystok
2.
 
Ekonomii i Zarządzania
 
Marta Kosińska
 
745 77 01
pok. 129
ul. Warszawska 63
15-062 Białystok
3.
 
Filologiczny
 
Anna Szawel
 
745 74 85
a.szawel@uwb.edu.pl
pok. 86
Plac Uniwersytecki 1 15-420 Białystok
4.
 
Fizyki
 
Halina Baganowić
 
745 72 44
hbeganov@uwb.edu.pl
pok. 103
ul. Lipowa 41
15-424 Białystok
5.
 
Historyczno-Socjologiczny
 
Ewa Demianiuk-Skurska
 
745 74 39
eskurska@uwb.edu.pl
pok. 102
Plac Uniwersytecki 1 15-420 Białystok
6.
 
Matematyki i Informatyki
 
Katarzyna Grygorczuk
 
738 82 82
k.grygorczuk@uwb.edu.pl
pok. 2005
ul. Ciołkowskiego 1M
15-245 Białystok
7.
 
Pedagogiki i Psychologii
 
Mirosława Cyuńczyk
 
745 73 97
m.cyunczyk@uwb.edu.pl
pok. 14
ul. Świerkowa 20
15-328 Białystok
8.
 
 
Prawa
 
Marta Fiedorczuk
(studia niestacjonarne)

Emilia Szycko
(studia stacjonarne)
 
745 71 90
m.fiedorczuk@uwb.edu.pl

745 71 99
e.szycko@uwb.edu.pl
 
pok. 204
 

pok. 209 
ul. Mickiewicza 1
15-213 Białystok
 

9.

Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych

 

mgr Patrycja Goryń

  745 78 89 

biuro.pelnomocnikaon@

uwb.edu.pl

pok. 11
ul. Pogodna 65
15-365 Białystok

 

 

 
Studenci studiów doktoranckich
Lp.
Wydział
Osoba odpowiedzialna
Kontakt
Adres
1.
 
Ekonomii i Zarządzania
 
Małgorzata Żukowska
 
745 77 05
       m.zukowska@uwb.edu.pl
pok. 305
ul. Warszawska 63
15-062 Białystok
2.
 
Filologiczny
 
Anna Szawel
 
745 74 85
a.szawel@uwb.edu.pl
pok. 86
Plac Uniwersytecki 1 15-420 Białystok
3.
 
 

4.
 
Prawa
 

 Historyczno-Socjologiczny
 
 
Katarzyna Kiercul
 

 
Angelika Godlewska
 
745 71 46
      kiercul@uwb.edu.pl

 745 74 91
awa@uwb.edu.pl
pok. 116
ul. Mickiewicza 1
15-213 Białystok

 pok. 105
Plac Uniwersytecki 1
15-420 Białystok
 

5.

Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych

 

mgr Patrycja Goryń

745 78 89 

biuro.pelnomocnikaon@

uwb.edu.pl

pok. 11
ul. Pogodna 65
15-365 Białystok

 

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku