Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy
Strona główna / Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze
Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy

 
 
 
 
 
Od 15 listopada 2016 r. do 31.10.2017 r. zapraszamy 
na nową wystawę "Madagaskar - ginący świat" 
poświęconą geologii, przyrodzie, ludziom i etnografii tej tajemniczej wyspy. 
Wystawa powstała we współpracy z Towarzystwem Geologicznym
z Warszawy. 
 
 
 
 
 

Od 4 listopada 2016 r. do 15 stycznia 2017 r.
 nasza wystawa „Historia życia na Ziemi”
jest prezentowana w Muzeum Regionalnym
w Kozienicach.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy zaprasza na otwarcie wystawy poświęconej cietrzewiowi – pięknemu i niestety zagrożonemu wyginięciem ptakowi bagiennych brzezin, przygotowanej przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w ramach programu Ochrony Kuraków Leśnych. Wystawa prezentująca zdjęcia tego ptaka w jego naturalnym środowisku przybliża nam nie tylko jego wizerunek, ale także jego ciekawe zwyczaje godowe. Oglądając ją dowiemy się też między innymi w jakich miejscach występuje cietrzew i jaki preferuje pokarm.
 
                Otwarcie wystawy odbędzie się 25 kwietnia 2016 r. o godzinie 13.00 w holu Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. W ramach otwarcia zapraszamy na półgodzinny wykład zatytułowany „Cietrzew, gatunek zagrożony wyginięciem”, podczas którego Pani Marta Potocka – koordynator wcześniej wspomnianego programu opowie o biologii i ekologii cietrzewia, jego występowaniu na terenie Polski i zagrożeniach. Wykład odbędzie się na parterze w sali nr 1130.
 

 

                Wystawa jest częścią projektu POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Od 19 czerwca 2015 roku Centrum wznowiło działalność

 w nowej siedzibie na kampusie UwB przy ul. Ciołkowskiego 1J. 

 Zapraszamy do zwiedzania naszych wystaw
w dni powszednie w godzinach 9.00 - 15.00
a w soboty od 10.00 do 14.00

 

 


adres: ul. Ciołkowskiego 1J (na Kampusie UwB)
telefon: 85 745 73 22
e-mail: muzeum@uwb.edu.pl
www: www.muzeum.uwb.edu.plW dniu 18 czerwca 2015 roku JM Profesor dr hab. Leonard Etel uroczyście otworzył nową siedzibę Centrum na terenie kampusu Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. K. Ciołkowskiego 1J.
Uchwałą nr 1396 z 17 kwietnia 2013 r. Senat Uniwersytetu w Białymstoku przekształcił muzeum w Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy - jednostkę ogólnouczelnianą pod merytorycznym nadzorem Instytutu Biologii UwB.
Uchwałą z 7 lipca 2004 r. Senat Uniwersytetu w Białymstoku przekształcił muzeum w jednostkę ogólnouczelnianą pod nazwą Uniwersyteckie Muzeum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy.
Oficjalnego otwarcia dokonali: JM Rektor UwB prof. dr hab. Adam Jamróz i Dyrektor Instytutu Biologii prof. dr hab. Alina Myrcha w dniu 26 października 1999 roku.

 

Muzeum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy w Instytucie Biologii UwB powołane zostało w dniu 29 września 1999 roku uchwałą Senatu Uniwersytetu w Białymstoku.

 Centrum posiada ok. 700 m2 powierzchni z wystawami:

1. Środowiska przyrodnicze północno-wschodniej Polski.
2. Porzucone skarby – skamieniałości z osadów polodowcowych.
3. Rośliny chronione i charakterystyczne Podlasia.
4. Lapidarium magmowych głazów narzutowych.
5. Fauna mórz tropikalnych.
6. Stawonogi tropikalne.
7. Przyroda rejonów polarnych.
8. Filogeneza zwierząt tkankowych.
9. Historia naczyniowych roślin lądowych.
10. Życie na Ziemi – zarys dziejów.
11. Minerały i skały.
12. Bursztyn i inne żywice kopalne.

 
 
    Każdego roku Muzeum prezentuje kilka czasowych wystaw fotograficznych poświęconych środowiskom przyrodniczym (często egzotycznym), bioróżnorodności oraz aktualnym problemom ochrony przyrody.

       Wystawy naszego muzeum są systematycznie odwiedzane przez młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich miasta i regionu. Prowadzi też lekcje muzealne wzbogacone prezentacjami multimedialnymi. Służy pomocą nauczycielom biologii w urządzaniu pracowni szkolnych. W miarę możliwości wypożycza eksponaty dydaktyczne do prowadzenia lekcji biologii i przyrody oraz programowych praktyk studentów.

        

 
 
 
Rekrutacja 2019/2020
© 2009-2019 Uniwersytet w Białymstoku